Deoxa Indonesian Channels
Best Viral news Website

Label

lisensi

Advertisement

Advertisement
शनिवार, २७ मे, २०२३, मे २७, २०२३ WIB
Last Updated 2023-05-27T12:00:51Z
Rojgar

आश्रमशाळा शिक्षकांच्या मानधनात वाढ

Advertisement
Increase in salary: नियुक्तीच्या दिनांकापासून कर्मचाऱ्यांना प्रथम तीन वर्षांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मानधन दिले जाते. हे मानधन अतिशय तुटपुंजे असल्याने, शासनाने राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

source https://maharashtratimes.com/career/career-news/increase-in-salary-of-ashram-school-teachers/articleshow/100544993.cms