Deoxa Indonesian Channels
Best Viral news Website

Label

lisensi

Advertisement

Advertisement
शुक्रवार, २ जून, २०२३, जून ०२, २०२३ WIB
Last Updated 2023-06-01T18:48:50Z
careerLifeStyleResults

Breast Cancer: पुन्‍हा स्‍तनाचा कर्करोग होणार नाही याची खात्री करण्‍यासाठी डॉक्टरांनी विचारा 'हे' सहा प्रश्न; काळजी नको!

Advertisement
<p><strong>Health Tips:</strong> स्तनाचा कर्करोग (<a href="https://ift.tt/wkfzeYp Cancer</a>) हा एक स्तनाच्या ग्रंथींमध्ये तयार होणारा कर्करोग आहे. प्रत्येकी 30 बायकांमध्ये एकीला स्तनांचा कर्करोग असण्याची शक्यता असते. स्&zwj;तनाचा कर्करोग (<a href="https://ift.tt/oDWlbd9 Cancer</a>) हा महिलांमधील सर्वात घातक आजार आहे. उपचारानंतरही 5 वर्षांत हा आजार पुन्हा होऊ शकतो. अल्&zwj;पावधीत दीर्घकाळापर्यंत हा आजार पुन्&zwj;हा होऊ शकतो. 50 टक्&zwj;क्&zwj;यांहून अधिक रूग्&zwj;णांमध्ये स्तनाचा कर्करोग पुन्हा उद्भवल्याचे दिसून येते. हा आजार पुन्&zwj;हा होणं म्&zwj;हणजे सर्वकाही संपलं, असा अर्थ होत नाही.</p> <p>या आव्&zwj;हानात्&zwj;मक काळादरम्&zwj;यान निदान, उपचार आणि पुढील पर्याय समजण्&zwj;यासाठी डॉक्&zwj;टरांसोबत खुल्&zwj;या मनाने संवाद साधणं महत्त्वाचं आहे. यावेळी तुम्ही डॉक्टरला काही प्रश्न विचारले पाहिजे, जेणेकरुन तुम्हालाही कर्करोग किती प्रमाणात आहे, याची माहिती मिळेल आणि त्यावर योग्य उपचार घेता येतील. केमोथेरपीपलीकडील नवीन प्रगत थेरपींबाबत देखील तुम्ही माहितीपूर्ण चर्चा करू शकता.&nbsp;</p> <p>मुंबईतील टाटा हॉस्पिटलचे डॉ. सुदीप गुप्&zwj;ता म्&zwj;हणाले, विशेषत: शहरी भारतात स्&zwj;तनाच्या कर्करोगाच्&zwj;या प्रमाणात वाढ होत आहे. रूग्&zwj;णांना उपलब्&zwj;ध उपचारांबाबत माहित असणं महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी डॉक्&zwj;टरांशी उपचार पर्यायांबाबत खुल्&zwj;या मनाने, सखोलपणे चर्चा करता आली पाहिजे. महत्त्वाचे आहे. आधुनिक पोस्&zwj;ट-ऑपरेटिव्&zwj;ह क्&zwj;यूरेटिव्&zwj;ह उपचार रूग्&zwj;णांच्&zwj;या प्रकृतीत सुधारणा करू शकतात, जवळपास 10 ते 20 टक्&zwj;के रूग्&zwj;णांमध्ये पुन्&zwj;हा आजार होण्&zwj;याचा धोका कमी करू शकतात.</p> <p>स्तनाचा कर्करोग (Breast Cancer) झालेल्या रुग्णांना डॉक्टरांशी संवाद साधण्यास मदत करणारे प्रश्न पाहूया.</p> <h2>डॉक्&zwj;टरांना विचारा हे 6 प्रश्&zwj;न</h2> <p><strong>1. स्&zwj;तनाच्या कर्करोगाचा टप्&zwj;पा कोणता आहे आणि त्&zwj;याचा अर्थ काय?</strong></p> <p>योग्&zwj;य उपचार योजना आखण्&zwj;यासाठी स्&zwj;तनाच्या कर्करोगाचा टप्&zwj;पा माहित असणं महत्त्वाचं आहे. डॉक्&zwj;टरांना कर्करोगाचा टप्&zwj;पा, कर्करोगाच्&zwj;या गाठीचा आकार, जवळचे लिम्&zwj;फ नोड्स किंवा ते शरीराच्&zwj;या इतर भागांवर पसरेल का आणि त्&zwj;याच्&zwj;या संभाव्&zwj;य परिणामांबाबत स्&zwj;पष्&zwj;टपणे विचारा. कर्करोगाच्या टप्&zwj;प्&zwj;याबाबत माहिती असल्&zwj;यास तुम्&zwj;ही आजारावर आणि &nbsp;पुन्&zwj;हा आजार होऊ नये, यासाठी योग्य उपचार घेऊ शकता.</p> <p><strong>2. उपलब्&zwj;ध उपचाराचे पर्याय कोणते?</strong></p> <p>तुमच्&zwj;या विशिष्&zwj;ट स्&zwj;तनाच्या कर्करोगासाठी उपलब्&zwj;ध उपचार पर्यायांबाबत चौकशी करा. डॉक्&zwj;टरांना उपचाराचे पर्यायाचे, त्यातल्या जोखीम आणि उपचाराचे संभाव्&zwj;य दुष्&zwj;परिणाम विचारा. तसेच केमोथेरपीपलीकडील नुकत्&zwj;याच प्रगत उपचारांबाबत विचारा. सध्या अनेक प्रगत उपचार आहेत, जे तुम्&zwj;हाला दीर्घकाळापर्यंत जीवन जगण्&zwj;यास, तसेच आजार पुन्&zwj;हा न होण्&zwj;याची खात्री देत सर्वोत्तम जीवन जगण्&zwj;यास मदत करू शकतात.<br />&nbsp;<br /><strong>3. आजार पुन्&zwj;हा होण्&zwj;याचा धोका काय आहे आणि पुन्&zwj;हा झालेल्&zwj;या आजाराचा प्रकार कोणता?</strong></p> <p>सर्जरीनंतर किंवा उपचारांनंतर कर्करोग पुन्&zwj;हा झाल्&zwj;यास त्याचा टप्&zwj;पा कोणता आहे, या आधारावर<br />आजार पुन्&zwj;हा होण्&zwj;याचा धोका समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. पुन्&zwj;हा झालेला आजार हाडं, यकृत किंवा फुफ्फुस यांसारख्&zwj;या शरीराच्&zwj;या इतर भागांपासून लोकल किंवा डिस्&zwj;टण्&zwj;ट मेटास्&zwj;टॅसिस असू शकतो. स्&zwj;तनाच्या कर्करोगाचा प्रकार आणि टप्&zwj;प्&zwj;यानुसार धोक्&zwj;यामध्&zwj;ये बदल होऊ शकतो. ही माहिती माहित असल्&zwj;यास पुढील निर्णय घेण्&zwj;यास मदत होईल.</p> <p><strong>4. शिफारस केलेला उपचार जीवनाचा दर्जा कायम राखेल/सुधारेल का?</strong></p> <p>जीवनाच्&zwj;या दर्जावर उपचाराच्&zwj;या संभाव्&zwj;य परिणामांबाबत चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे. शिफारस केलेल्&zwj;या उपचाराचा तुमच्&zwj;या दैनंदिन क्रियाकल्प, शारीरिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य, भावनिक आरोग्&zwj;य आणि जीवनाच्&zwj;या दर्जावर काय परिणाम होईल, याबाबत डॉक्&zwj;टरांना विचारा. उपचारादरम्&zwj;यान तुमचे स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य सुधारण्&zwj;यासाठी उपचाराशी संबंधित दुष्&zwj;परिणाम आणि ते सुधारण्याच्या धोरणांबाबत चौकशी करा.</p> <p><strong>5. सहाय्यक केअर सेवा उपलब्&zwj;ध आहेत का?</strong></p> <p>स्&zwj;तनाच्या कर्करोगाचा सामना करणं शारीरिकदृष्&zwj;ट्या आणि भावनिकदृष्&zwj;ट्या आव्&zwj;हानात्&zwj;मक असू शकतं. हेल्&zwj;थकेअर केंद्राद्वारे प्रदान केल्&zwj;या जाणाऱ्या सहाय्यक केअर सेवांबाबत चौकशी करा. यामध्&zwj;ये बहुआयामी टीमच्&zwj;या उपलब्&zwj;धतेचा समावेश असू शकतो, जसे ऑन्&zwj;कोलॉजी नर्सेस, सामाजिक कार्यकर्ते, सायकोलॉजिस्&zwj;ट्स, न्&zwj;यूट्रिशनिस्&zwj;ट्स, पॅलिएटिव्&zwj;ह केअर स्&zwj;पेशालिस्&zwj;ट्स. सहाय्यक केअर सेवा तुमचा व्&zwj;यवस्&zwj;थापन प्रवास कार्यक्षमपणे नेव्हिगेट करण्&zwj;यास<br />मदत करण्&zwj;यासाठी मार्गदर्शन, भावनिक पाठिंबा, लक्षणांवर व्&zwj;यवस्&zwj;थापन आणि संसाधने प्रदान करू शकतात.</p> <p><strong>6. दीर्घकालीन परिणाम आणि वाचण्&zwj;याची स्थिती काय आहे?</strong></p> <p>डॉक्&zwj;टरांसोबत स्&zwj;तनाच्या कर्करोगाचे दीर्घकालीन परिणाम आणि वाचण्&zwj;याच्&zwj;या स्थितीबाबत चर्चा करा. भविष्&zwj;यात पुन्&zwj;हा आजार होण्&zwj;याची शक्&zwj;यता, देखरेख, फॉलो-अपची गरज आणि आरोग्&zwj;य उत्तम राखण्&zwj;यासाठीच्या धोरणांबाबत विचारा. व्&zwj;यायाम, आहार आणि तणाव व्&zwj;यवस्&zwj;थापन अशा जीवनशैली बदलांबाबत चौकशी करा, ज्&zwj;यामुळे दीर्घकाळापर्यंत स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य उत्तम राहण्&zwj;यास मदत होऊ शकते.</p> <p>स्&zwj;तनाच्या कर्करोगाचे निदान करताना डॉक्&zwj;टरांसोबत खुल्&zwj;या मनाने आणि प्रामाणिकपणे चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे. वर उल्&zwj;लेख करण्&zwj;यात आलेले प्रश्&zwj;न आजार पुन्&zwj;हा होण्&zwj;याचा धोका, उपचारांचे पर्याय, सहाय्यक केअर सेवांची उपलब्&zwj;धता आणि दीर्घकालीन परिणाम यांबाबत स्&zwj;पष्&zwj;ट माहिती मिळवण्&zwj;याचा सुरूवातीचा टप्&zwj;पा आहे. कर्करोगाच्या या प्रवासात तुम्&zwj;ही एकटे नाही आणि यामध्&zwj;ये मदत करण्&zwj;यासाठी तुम्हाला पाठबळ मिळू शकते, हे लक्षात ठेवा.</p> <p><strong>हेही वाचा:</strong></p> <p class="article-title "><a href="https://ift.tt/0dX8QHa Warning:&nbsp;तंबाखूजन्य पदार्थांसाठी ओटीटी माध्यमांना नवी नियमावली, केंद्रीय आरोग्य विभागाकडून नवे नियम जाहीर</strong></a></p>
‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो..! Source: Breast Cancer: पुन्‍हा स्‍तनाचा कर्करोग होणार नाही याची खात्री करण्‍यासाठी डॉक्टरांनी विचारा 'हे' सहा प्रश्न; काळजी नको!https://ift.tt/7bPMIfc