Deoxa Indonesian Channels
Best Viral news Website

Label

lisensi

Advertisement

Advertisement
शनिवार, २७ नोव्हेंबर, २०२१, नोव्हेंबर २७, २०२१ WIB
Last Updated 2021-11-27T12:43:27Z
मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times C2KCareer News in Marathi: Career Newsjobmarathimajhinaukrimajhinewsnmkadda

मुंबई शहर जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहासाठी ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू Rojgar News

Advertisement
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेले मुंबई शहर जिल्ह्यातील मुलामुलींच्या शासकीय वसतिगृहांचे सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाकरिता ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पासून सुरु झाली आहे. राज्यातील मुंबई वगळुन इतर जिल्ह्यातील विद्यार्थी व विद्यार्थीनींनी खालील पत्त्यावर कार्यालयीन वेळेत ऑफलाईन प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करुन त्यासोबत जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याची पावती, २ पासपोर्ट फोटो इत्यादी जोडून आवेदनपत्र सादर करण्यात यावे. वसतिगृहाचे नाव, पत्ता व गृहपाल संपर्क क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहे.मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, बी.डी.डी.चाळ, वरळी-११८, मुंबई-४०००१८, संपर्क क्र. ८८३०३१६५५३ ; डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह, वरळी-११६, बी.डी.डी.चाळ, वरळी-११६, मुंबई-४०००१८, संपर्क क्र. ८८३०३१६५५३; संत मिराबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह, वरळी-११६, बी.डी.डी.चाळ, वरळी-११६, मुंबई-४०००१८, संपर्क क्र. ९९८७७९०४३० असे पत्रकाद्वारे मुंबई शहरचे सहाय्यक आयुक्त यांनी कळविले आहे.


from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3DZOYmi
Source https://ift.tt/310mqee